Ontslag op staande voet vanwege stelselmatig internetten onder werktijd. Mag dat?

Gepubliceerd op
Deze vraag heeft de kantonrechter in Amsterdam op 15 september 2017 beantwoord. https://lnkd.in/eg47R-c Volgens de bedrijfsregels van een kledingwinkel mocht personeel onder werktijd niet bellen of internetten. Een verkoopster die haar mobiele telefoon onder werktijd toch gebruikte om te bellen en te internetten, werd hiervoor in december 2016 en februari 2017 schriftelijk gewaarschuwd. Ook werd zij…

Een maand cel voor opmaken valse arbeidsovereenkomst

Gepubliceerd op
De rechtbank veroordeelde een 54-jarige eigenaar van een accountantskantoor in Apeldoorn tot een maand gevangenisstraf voor het valselijk opmaken van onder andere een arbeidsovereenkomst voor een van zijn medewerkers. Aangever was werkzaam als assistent-accountant bij het accountantskantoor van verdachte. Toen verdachte in 2011 met verlof uit de gevangenis kwam, ontsloeg hij drie werknemers - onder…

In slaap gevallen tijdens werk. Dringende ontslagreden?

Gepubliceerd op
Werknemer is gedurende de uitvoering van zijn werkzaamheden voor de duur van bijna twee uren in slaap is gevallen. Naar aanleiding daarvan is hij op staande voet ontslagen. De werknemer vordert doorbetaling van loon. De rechtbank: De thans te beantwoorden vraag luidt of de werknemer al dan niet heeft bewezen dat (1) hij gedurende de…

Ontslag op staande voet wegens diefstal palmbomen. Terecht?

Gepubliceerd op
Werkneemster in de horeca neemt 2 palmbomen mee naar huis die eigendom zijn van haar baas. Zij doet dit bij de ontruiming van het gehuurde  bedrijfspand. Daarop wordt zij op staande voet ontslagen vanwege diefstal. Terecht? De kantonrechter oordeelt op 1 augustus 2017 van niet. Haar baas had een dag eerder de sleutels van het pand…

Wetsvoorstel over Netherlands Commercial Court bij Tweede Kamer ingediend

Gepubliceerd op
Een nieuwe internationale handelskamer van de Rechtbank Amsterdam en van het Gerechtshof Amsterdam kan straks in het Engels uitspraak doen in complexe, internationale handelsgeschillen. Dit staat in een wetsvoorstel dat op 17 juli bij de Tweede Kamer is ingediend. Engelstalige geschilbeslechting Er bestaat in Nederland in toenemende mate behoefte aan Engelstalige geschilbeslechting. Zo wordt Engels…

Ontslag op staande voet wegens het opzoeken van schaduw tijdens werk in hete zon

Gepubliceerd op
Zon en hoge temperaturen zijn ideaal voor op vakantie. Maar wat als je de hele dag bij hoge temperaturen in de zon moet werken, en tussendoor je werk even laat liggen door de schaduw op te zoeken. Mag dat? Of is dat een reden voor ontslag op staande voet? Op Aruba moest een serveerster haar…

Tramconducteur handelt ernstig verwijtbaar door gelden uit zijn depot aan te wenden voor privé doeleinden

Gepubliceerd op
Werknemer (1965) is sinds 1998 bij het GVB in dienst als tramconducteur. Hij heeft de beschikking over een persoonsgebonden depot, dat eigendom is van GVB. Het depot heeft een waarde van € 903,- en bestaat uit kaartjes, contant geld en saldo op een persoonsgebonden kaart. Bij controles in 2011, 2015 en 2017 zijn tekorten vastgesteld…

Geen verslaglegging van disfunctioneren en geboden begeleiding vastgelegd

Gepubliceerd op
Hago verzoekt vanwege vermeend disfunctioneren ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een clustercoördinator, verantwoordelijk voor het behalen van overeengekomen financiële en kwalitatieve doelstellingen. In 2014 zijn 2 persoonlijke ontwikkelplannen voor hem opgesteld. Vanwege een onvoldoende beoordeling in 2015 vond een functiewijziging plaats naar teamleider, volgens Hago een demotie, maar ook in die rol liet hij zich…

Wetsvoorstel modernisering faillissementsprocedure ingediend bij Tweede Kamer

Gepubliceerd op
Binnen de faillissementsprocedure kan binnenkort beter gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden om digitaal te werken. Ook krijgen curator en rechter-commissaris meer ruimte om maatwerk te leveren en wordt het insolventieregister verbeterd. Deze maatregelen zijn opgenomen in het Wetsvoorstel modernisering faillissementsprocedure dat op 13 juni is ingediend bij Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is onderdeel van…

Inzage patiëntendossier door verpleegkundige reden voor ontslag op staande voet of ontbinding van de arbeidsovereenkomst?

Gepubliceerd op
Een verpleegkundige is sedert 13 jaar in dienst van een ziekenhuis. Het ziekenhuis heeft de verpleegkundige geconfronteerd met door haar verkregen informatie dat hij inzage heeft gehad in een patiëntendossier dat geheim was. Hij heeft dit erkend en is op staande voet ontslagen. De schoonzus van de verpleegkundige heeft het ziekenhuis laten weten dat haar…

Extra maatregelen tegen zwangerschapsdiscriminatie

Gepubliceerd op
ministerie van SZW 22 maart 2017 Het kabinet gaat samen met maatschappelijke organisaties zwangerschapsdiscriminatie verder terugdringen. Zo komt er extra controle en wordt er meer aandacht besteed aan een betere melding en registratie van zwangerschapsdiscriminatie. Ook krijgen aanstaande moeders en werkgevers extra voorlichting over de rechten en plichten rond zwangerschap. CRM: bijna de helft van…

Verrichten van nevenwerkzaamheden tijdens ziekte; ontslag op staande voet terecht?

Gepubliceerd op
Werknemer is sinds februari 2013 voor onbepaalde tijd in dienst van werkgever. Op 23 december 2016 heeft werknemer zich ziek gemeld. Begin februari 2017 is werknemer uitgenodigd voor een gesprek met de bedrijfsarts. Werknemer heeft zich voor dit gesprek afgemeld. Vervolgens heeft werknemer om verlof verzocht, om met zijn vriendin mee te kunnen reizen naar…

Pensioenleeftijd werknemers in 2016 niet gestegen

Gepubliceerd op
CBS 22 maart 2017 Voor het eerst in tien jaar is de gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan niet gestegen. In 2016 was de pensioenleeftijd 64 jaar en 5 maanden, net als in 2015. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Begin deze eeuw lag de gemiddelde pensioenleeftijd rond 61 jaar. In 2007…

Curator wordt “fraude-officier”

Gepubliceerd op
Curator wordt “fraude-officier” Eerste Kamer steunt nieuwe taak curator De wet die ervoor zorgt dat de curator een vaste taak krijgt bij de signalering van faillissementsfraude is op 21 maart 2017  door de Eerste Kamer aangenomen. Het wetgevingsprogramma ‘ Herrijking Faillissementsrecht’ bestaat uit drie pijlers: de fraudepijler, de reorganisatiepijler en de moderniseringspijler. Met de aanvaarding…

Verzorgende laat demente bejaarde per ongeluk een nacht op de wc zitten

Gepubliceerd op
In een verzorgingshuis voor dementerende ouderen vergeet een van de verzorgers tijdens de avonddienst om een bejaarde vrouw van het toilet te halen zodat zij de hele nacht hangend in een tillift boven het toilet moet doorbrengen. De ontslagaanvraag die de werkgever vervolgens indient wordt afgewezen, mede vanwege het feit dat er sprake was van…

Onregelmatigheidstoeslag is ook verschuldigd tijdens vakantie

Gepubliceerd op
Rechtbank Overijssel, 18 oktober 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:5322 Eiseres is voor 32 uur per week in dienst van een zorginstelling als begeleider. Op de arbeidsovereenkomst is de algemeen verbindend verklaarde cao GGZ Van toepassing. Vanwege avond-, nacht en weekenddiensten verkrijgt eiseres een onregelmatigheidstoeslag. Tot 1 juli 2015 was in de cao opgenomen dat tijdens vakantie geen onregelmatigheidstoeslag…

Het belang van aandacht voor arbeidsomstandigheden

Gepubliceerd op
Op de werkplek kunnen allerlei gevaren op de loer liggen. Het gaat daarbij niet alleen om werken met zware machines of gevaarlijke stoffen, maar ook om alledaagse dingen zoals het struikelen over een stofzuigerslang. Van een werkgever wordt daarom verwacht dat hij de juiste voorzieningen treft om zijn werknemers te beveiligen tegen gevaren op de…

Wetsvoorstel ‘Uitfasering pensioen in eigen beheer’ nu toch echt aangenomen

Gepubliceerd op
Uitfasering pensioen in eigen beheer Een directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft tot nu toe de mogelijkheid om binnen de eigen BV pensioen op te bouwen. Daar komt dit jaar nog een einde aan, nu de Eerste Kamer op 7 maart 2017 (eindelijk) het wetsvoorstel heeft aangenomen dat leidt tot afschaffing van de mogelijkheid om nog fiscaal gefaciliteerd…

Een nieuwe naam, een nieuw gezicht

Gepubliceerd op
In de wereld anno 2017 verandert het leven nog sneller dan in voorgaande jaren. Meebewegen in het ritme van de nieuwe tijd is van levensbelang. Uit onze analyses van de snel veranderende juridische wereld anno 2017 bleek een groeiende behoefte aan specialistische juridische kennis. Dat vroeg om een belangrijke strategische keuze: vernieuwen en specialiseren. Met…

Samenwerkingsverband met mr. dr. R.J.P. Schobben B.V.

Gepubliceerd op
Per 1 juli 2016 is Sijben & Partners Advocaten (destijds Vondenhoff Sijben Advocaten) een samenwerkingsverband aangegaan met mr. dr. R.J.P. Schobben B.V. Wij zijn van mening dat de expertise van de heer Schobben met zijn kennis en ervaring een goede aanvulling is op ons team.

Nieuwsberichten

Agenda

Publicaties

Faillissementen

Links

Terug