Werknemers bij Nedcar wilden deelnemen aan een landelijke staking, maar de rechter verbiedt de staking bij de autofabriek. Nu de schriftelijke uitspraak nog niet beschikbaar is, leggen wij alvast de mondelinge uitspraak uit.

Omdat de onderhandelingen over een nieuwe cao Metalektro nog steeds in een impasse zitten, riepen de vakbonden op tot een landelijke staking op 10 en 11 januari 2019 bij o.a. Nedcar. Daarop stapte de autofabriek naar de rechter om in een kort geding een verbod te eisen op het doorgaan van de staking. Volgens Nedcar omdat een nieuwe staking de onderhandelingen met BMW over een vervolgopdracht voor de periode 2023-2029 zou schaden. Aan het einde van het kort geding besloot de rechter om de staking bij Nedcar te verbieden.

Mondelinge uitspraak van de rechter

Uit de korte mondelinge uitspraak blijkt dat de rechter de staking verbiedt omdat hij aanneemt dat er ‘een concreet en reëel risico is dat BMW binnen enkele maanden zal beslissen om niet meer in zee te gaan met Nedcar’ en dat er daarom ‘maatschappelijk een dringende noodzaak is om het collectieve actierecht (…) te beperken’. Daarmee mag er bij de autofabriek dus niet gestaakt worden; de landelijke staking kan wél doorgaan.

Het is gebruikelijk bij zo’n kort geding dat de rechtbank de uitspraak met daarin de uitgebreide motivering, pas op een latere datum publiceert. Naar verwachting zal dat over 14 dagen zijn.

Stakingsrecht

Het recht op het voeren van collectieve acties zoals stakingen, is niet bij wet geregeld. Wellicht vanwege het Nederlandse poldermodel. Maar het stakingsrecht is wel een sociaal grondrecht, dat in Nederland is erkend door de Hoge Raad. Maatgevend daarbij is het Europees Sociaal Handvest, waarin ook de voorwaarden zijn opgenomen voor de beperking van dat grondrecht. Bescherming van de openbare orde of de nationale veiligheid zijn volgens het Handvest voorbeelden van een legitieme reden om een collectieve actie te beperken.

In Nederland geldt als uitgangspunt bij een collectief belangenconflict – zoals hier het uitblijven van een nieuwe cao – dat werkgevers moet accepteren dat zij hinder of zelfs schade ondervinden van bijvoorbeeld een staking. Wil een werkgever een staking laten verbieden, dan zal hij aannemelijk moeten maken dat zo’n verbod maatschappelijk gezien dringend noodzakelijk is.

Bij de beoordeling van de vraag of een verbod op staking maatschappelijk gezien dringend noodzakelijk is, zijn volgens de Hoge Raad onder meer van belang:

– de aard en duur van de actie

– de verhouding tussen de actie en het daarmee nagestreefde doel

– de daardoor veroorzaakte schade aan de belangen van de werkgever of derden, en

– de aard van die belangen en die schade

Voorbeelden van recent verboden stakingen zijn bijvoorbeeld de staking van machinisten en conducteurs eind 2016 vanwege de veiligheidssituatie. En het grondpersoneel van KLM mocht in de zomer van 2016 niet staken vanwege de terreurdreiging gericht op luchthavens, waardoor als gevolg van de extreme zomerdrukte bij een staking grote aantallen reizigers zouden stranden, met alle risico’s van dien. Ook piloten van Easyjet mochten daarom die zomer niet staken tijdens 4 door de rechter aangewezen weekends; voor het overige mochten de piloten wel staken.

Daarentegen mochten in 2018 de piloten van Ryanair zonder beperking staken, net als beveiligingsmedewerkers op Schiphol. En de buschauffeurs in Almere mochten in 2016 staken, ondanks de verkeerschaos die volgens Connexxion zou ontstaan. Ook de politie mocht in 2015 staken, zelfs al zouden deurwaarders dan afzien van ontruimingen en beslagleggingen.

Toelichting op de mondelinge uitspraak

Het is niet verrassend dat de rechter in zijn mondelinge uitspraak het verbod op staking bij Nedcar motiveert met de opmerking dat daarvoor volgens de rechter maatschappelijk een dringende noodzaak bestaat. De rechter volgt -begrijpelijk en terecht- de woordkeuze van de Hoge Raad. En in de schriftelijke uitspraak zal ongetwijfeld worden verwezen naar de hiervoor genoemde aspecten die volgens de Hoge Raad van belang zijn bij het beoordelen van de vraag of een verbod op staking maatschappelijk gezien dringend noodzakelijk is.

De verwachting is dat de rechter met name tot een verbod op de staking bij Nedcar is gekomen vanwege de twee als laatste genoemde aspecten. Die staking zou de belangen van Nedcar forse schade toebrengen, daar waar Nedcar volgens de rechter zwaarwegende belangen heeft om de relatie met haar afnemer BMW ook in de toekomst te continueren, en die relatie kennelijk een als reëel ingeschat gevaar loopt bij de staking. Daarbij zullen de eerdere stakingen en de reeds door Nedcar geleden schade vermoedelijk ook een rol gespeeld hebben voor de rechter bij diens afwegingen, evenals de werkgelegenheid die Nedcar biedt en die een aantal jaar geleden nog volledig verloren dreigde te gaan.

Omdat Nedcar afhankelijk is van haar afnemer BMW, is het logisch dat de rechter oog heeft voor die relatie. In hoeverre die relatie daadwerkelijk gevaar loopt zoals de rechter in zijn mondelinge uitspraak aangeeft, is de vraag. Daarvoor zal de schriftelijke uitspraak afgewacht moeten worden, waarin de motivering voor dat oordeel is opgenomen. Maar dat productieverlies als gevolg van een nieuwe staking de onderhandelingen met BMW over een vervolgopdracht voor de periode 2023-2029 geen goed doet, lijkt aannemelijk. En dat is een aspect dat de rechter zeker mag meenemen in zijn beoordeling.

Bodemprocedure

Vakbond CNV heeft in reactie op de mondelinge uitspraak al laten weten de mogelijkheden van een bodemprocedure te gaan onderzoeken. De uitspraak in een bodemprocedure vervangt weliswaar de uitspraak in een kort geding, maar kan in dit geval uiteraard niet verhinderen dat er op 10 en 11 januari 2019 niet gestaakt mag worden bij Nedcar. Het gaat in zo’n bodemprocedure dan alleen nog maar over de principiële vraag of mogelijke schade aan de relatie tussen een werkgever en diens afnemer, of eventueel zelfs het risico op het verbreken daarvan, een verbod op een staking rechtvaardigt.

Het antwoord op die vraag is niet eenvoudig, en er bestaat een reële kans dat uiteindelijk in een bodemprocedure wordt geoordeeld dat, achteraf bezien, een verbod op staking toch niet gerechtvaardigd was. Dat zou dan het verlies van dit kort geding voor de vakbonden draaglijk maken, daar waar Nedcar het beoogde doel toch al bereikt heeft, namelijk het niet-doorgaan van de staking. Een eventueel andersluidend oordeel in de bodemprocedure zou aardig passen in de traditie van het Nederlandse poldermodel. En om de uitkomst van het kort geding maalt dan waarschijnlijk niemand meer, want de werkgelegenheid bij Nedcar en de toeleveringsbedrijven is in ieder geval niet door de staking op 10 en 11 januari 2019 in het geding gekomen. Dat laatste leek nu juist voor de rechter van doorslaggevend belang om de staking te verbieden.

Deze bijdrage is geschreven door mr. Ben van Meurs. Wilt u meer weten? Neem dan contact op via 045 560 22 00 of vanmeurs@sijbenpartners.nl

Rechter verbiedt staking bij VDL Nedcar. Waarom en hoezo nu eigenlijk?
Terug