Een nieuw jaar, een nieuw concept, onze:

Sijben & Partners Academy:

De secties arbeidsrecht en ondernemingsrecht willen dit nieuwe concept graag onder uw aandacht brengen. De, op de ontbijt- en lunchlezingen voortbordurende ruimere opzet, omvat een reeks lezingen die zijn bedoeld om u zowel te voorzien van actuele en nuttige informatie over diverse onderwerpen, alsook om in een informele setting met elkaar van gedachten te kunnen wisselen over praktijkervaringen of vragen te stellen. Bijkomstig effect is uiteraard de netwerkfunctie.

Klik op de link voor een overzichtelijke weergave van onze jaarplanning:

Jaarplanning arbeidsrecht + ondernemingsrecht 2018

U kunt zich middels het inschrijfformulier voor één of meerdere lezingen inschrijven. De inschrijving staat open voor meerdere deelnemers per bedrijf. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Aanmelden kan via de link:

https://sijbenpartners.nl/lezingenseminars/

 

 

 

 

Terug