Recht op transitievergoeding bij deeltijd- of wijzigingsontslag (ECLI:NL:HR:2018:1617)

Gepubliceerd op
Recht op transitievergoeding bij deeltijd- of wijzigingsontslag (ECLI:NL:HR:2018:1617) De Hoge Raad heeft op 14 september 2018 bepaald dat een werknemer bij een deeltijd- of wijzigingsontslag op grond van langdurige arbeidsongeschiktheid recht heeft op een gedeeltelijke transitievergoeding. Gezien de werkwijze in het bijzonder primair en voortgezet onderwijs dat bij deeltijdontslag op grond van langdurige arbeidsongeschiktheid altijd…

Voorzichtigheid geboden bij publicatie namen geslaagden

Gepubliceerd op
Voorzichtigheid geboden bij publicatie namen geslaagden De examens zijn ten einde en voor de leerlingen stijgt de spanning, ben ik geslaagd of niet? Veel scholen plaatsen de namen en woonplaats van de geslaagden in een (regionaal) dagblad. Nu de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) sinds 25 mei 2018 in werking is getreden, zal het openbaar maken…

Kunnen bestuurders en toezichthouders van een schoolbestuur aansprakelijk gesteld worden?

Gepubliceerd op
Kunnen bestuurders en toezichthouders van een schoolbestuur aansprakelijk gesteld worden? Deze vraag kwam aan de orde bij de nieuwbouw van ROC Leiden. Al gedurende enige tijd staat de aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders bij instellingen in de semipublieke sector in de belangstelling. Ook de grootschalige nieuwbouw van het ROC Leiden heeft volop aandacht gekregen. Het…

Aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van een ernstig ongeval tijdens een gymles?

Gepubliceerd op
Kan een school aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van een ernstig ongeval tijdens een gymles? Deze vraag moest de rechtbank Noord-Holland recent beantwoorden. Tijdens een tikspel kwam een leerling met zijn hoofd tegen de muur van de gymzaal terecht, waardoor hij zijn vijfde nekwervel brak en een incomplete dwarslaesie opliep. De vertegenwoordigers van de…

Kantoor gesloten in verband met Pinksteren

Gepubliceerd op
  In verband met Pinksteren is ons kantoor maandag 21 mei 2018 gesloten. Dinsdag 22 mei 2018 zijn wij weer bereikbaar.  

Uitspraak geschillencommissie WMS

Gepubliceerd op
Uitspraak geschillencommissie WMS Ruim een week geleden hebben wij u geattendeerd op de risico‚Äôs die het bevoegd gezag loopt zodra de MR dan wel een geleding van de MR deskundigen gaat inschakelen en de kosten voor deze deskundigen neerlegt bij het bevoegd gezag. Het verheugt ons u te kunnen wijzen op een uitspraak van de…

Kosten voor medezeggenschap kunnen de pan uit rijzen

Gepubliceerd op
Kosten voor medezeggenschap kunnen de pan uit rijzen Met de inwerkingtreding van de Wet Versterking Bestuurskracht per 1 januari 2017 is artikel 28 van de Wet medezeggenschap op scholen gewijzigd. Indien een MR voorheen een deskundige wilde inhuren was men afhankelijk van een door het bevoegd gezag hiervoor te maken regeling. Vanaf 1 januari 2017…

Inwerkingtreding Wet Bisschop

Gepubliceerd op
Inwerkingtreding Wet Bisschop Op 1 juli aanstaande treedt de Wet Bisschop c.s. in werking.[i] De Wet tracht de beroepsmatige vrijheid van leraren beter te beschermen tegen ingrijpen van de overheid en de Inspectie voor het onderwijs in het bijzonder. De mogelijkheid om toezicht te houden op het onderwijs is geregeld in de Wet op het…
Terug