Te uitgebreid concurrentiebeding werkt averechts

Met een concurrentiebeding voorkom je als werkgever concurrentie door ex-werknemers. Maar let op! Een te uitgebreid concurrentiebeding werkt averechts.

Dat blijkt weer eens uit een recente uitspraak van de kantonrechter in Utrecht http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2019:402. Werkgever verklaarde in het concurrentiebeding heel Europa tot “verboden gebied”. Ten onrechte, volgens de rechter, die vond dat het bezoeken van een vakbeurs in Duitsland door de ex-werknemer uit Nederland geen overtreding was. Ook het anti-ronsel gedeelte van het concurrentiebeding ging de rechter te ver. Want ook het hebben van contact met oud-collega’s kan als zodanig niet worden ingeperkt.

Om te voorkomen dat een concurrentiebeding tandeloos wordt, doet een werkgever er verstandig aan om het beding nauwkeurig te (laten) formuleren. Dus to the point in plaats van allesomvattend. En specifiek gericht op het tegengaan van werkelijke concurrentie, in plaats van het voorkomen van mogelijke concurrentie. Vaak is dan een relatiebeding uiteindelijk het meest effectief, omdat de relaties van werkgever voldoende concreet zijn en de ex-werknemer daar wel enige tijd van weggehouden kan worden. En handhaving van dat relatiebeding in een kort geding ook beter afgedwongen kan worden.

Wilt u weten hoe? Of heeft u vragen over een concurrentie- of relatiebeding, of het formuleren van de juist tekst?

Neem dan contact op met onze arbeidsrecht advocaat mr. Ben van Meurs.

Arbeidsrecht Academy

U wilt toch ook zo min mogelijk tijd verliezen maar wel helemaal up to date zijn op het gebied van arbeidsrecht? Onze Academy Special maakt dit mogelijk voor u door middel van het volgende concept.

Tijdens één bijeenkomst van twee sessies worden twee, door u gekozen, onderwerpen behandeld.

We sluiten deze inspirerende sessies af met een gezellige borrel. Voor hapjes wordt gezorgd.

Aanmelden kan via: https://sijbenpartners.nl/lezingenseminars/aanmelden.php?sector=AA

 

 

Wij willen u graag, als gespecialiseerd advocatenkantoor voor ondernemers, informeren over de laatste juridische ontwikkelingen met betrekking tot onderwerpen die u in het bijgevoegde inschrijfformulier aantreft. Onze Sijben & Partners Academy omvat een reeks lezingen die zijn bedoeld om u zowel te voorzien van actuele en nuttige informatie over diverse onderwerpen, alsook om in een informele setting met elkaar van gedachten te kunnen wisselen over praktijkervaringen of vragen te stellen. Bijkomstig effect is uiteraard de netwerkfunctie.

Een overzicht van onze jaarplanning kunt u hier bekijken: https://sijbenpartners.nl/lezingenseminars/aanmelden.php?sector=AR

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

NATO

Vian Vonken
mr. Vian Vonken

Mr. Vonken has experience with litigation against supranational organizations such as NATO and its underlying Agency’s.

The specific employment regulations governed by the NCPR’s are known to him.

All procedural aspects, such as the ‘administrative review procedure’, the ‘complaint procedure’, the ‘disciplinary board procedure’ as well as the appeal at the ‘Administrative Tribunal’ in Brussels can be provided for.

If required, meetings may be held nearby the NATO headquarters in Brussels on the location Brussels Airport Diegem, Pegasuslaan 5, 1831 Diegem.

—————————————————————————————————————————

Mr. Vonken heeft ervaring in het procederen tegen supranationale organisaties zoals de Nato en de daaronder vallende Agency’s.

De specifieke arbeidsvoorwaardelijke regelingen vastgelegd in de NCPR’s zijn bekend.

Alle procedurele aspecten zoals  ‘administrative review procedure’, ‘complaint procedure’, ‘disciplinary board procedure’ alsmede de gang naar het ‘Administrative Tribunal’ in Brussel worden verzorgd.

Desgewenst kunnen besprekingen ook plaatsvinden in de buurt van het Nato hoofdkantoor te Brussel op locatie Brussels Airport Diegem, Pegasuslaan 5, 1831 Diegem.

 

Lezingen en seminars arbeidsrecht en ondernemingsrecht

 

Onze Sijben & Partners Academy is bij sommigen van jullie inmiddels bekend.

De secties arbeidsrecht en ondernemingsrecht hebben voor 2019 wederom een ruim aanbod voor u samengesteld. We bieden lezingen aan die zijn bedoeld om u zowel te voorzien van actuele en nuttige informatie over diverse onderwerpen, alsook om in een informele setting met elkaar van gedachten te kunnen wisselen over praktijkervaringen of vragen te stellen. Bijkomstig effect is uiteraard de netwerkfunctie.

Klik op de link voor een overzichtelijke weergave van onze jaarplanning:

Jaarplanning arbeidsrecht + ondernemingsrecht 2019

U kunt zich nu alvast aanmelden voor het hele jaar. Gaat uw agendaplanning nog niet zover vooruit; geen probleem, in juli ontvangt u van ons nog een e-mail met de activiteiten die plaatsvinden in het najaar.

U kunt zich middels het inschrijfformulier voor één of meerdere lezingen inschrijven. De inschrijving staat open voor meerdere deelnemers per bedrijf. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden voor lezingen en seminars kan via de link:

https://sijbenpartners.nl/lezingenseminars/

U ontvangt voordat de lezing/het seminar plaatsvindt van ons nog een herinnering.

 

 

 

 

 

 

Arbeidsrechtteam

Ons team

Arbeidsrecht

Ondersteuners

Secretaresses / Receptioniste

Officemanager

Pensioenrecht Arbeidsrecht

man_pensioen

Het pensioenrecht in Nederland is een eigen rechtsgebied met vele specifieke voorschriften. Er is een groot aantal bijzondere pensioenwetten, met als kern de Pensioenwet en de Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000.
Maar voor het tot stand komen en de uitvoering van de pensioenregeling is ook de algemene wetgeving relevant, zoals fiscaal recht, verbintenissenrecht, arbeidsrecht, verzekeringsrecht, CAO-recht, de Wet op het financieel toezicht en gelijke behandelingswetgeving. Al die wetten in onderlinge samenhang maken het pensioenrecht complex en uitdagend.

Dit maakt het pensioenrecht tot een rechtsgebied dat er niet even ‘bij’ gedaan kan worden. Zelfstandige en professionele bestudering is noodzakelijk. Zeker omdat het pensioenrecht constant in beweging is.
Inzicht in en kennis van het pensioenrecht zijn onontbeerlijk bij het oplossen van pensioenvraagstukken. De bij een pensioenregeling betrokken financiële en maatschappelijke belangen vragen om actuele kennis van het pensioenrecht en de aanverwante regelgeving op hoog niveau. Wij werken daarom samen met Hét Kenniscentrum voor Pensioen.


Sijben & Partners Advocaten staat u vanuit die expertise graag terzijde in pensioenzaken. Daarbij kan het gaan om pensioengeschillen tussen werkgever en werknemer, maar ook om de verdeling van pensioen in geval van een scheiding.
Meer weten?
Neem dan contact op met:
mr. Ben van Meurs of mw. mr. Gabi Jongen (bij echtscheiding).

Terug