Lezingen en seminars arbeidsrecht en ondernemingsrecht

 

Een nieuw jaar, een nieuw concept, onze:

Sijben & Partners Academy:

De secties arbeidsrecht en ondernemingsrecht willen dit nieuwe concept graag onder uw aandacht brengen. De, op de ontbijt- en lunchlezingen voortbordurende ruimere opzet, omvat een reeks lezingen die zijn bedoeld om u zowel te voorzien van actuele en nuttige informatie over diverse onderwerpen, alsook om in een informele setting met elkaar van gedachten te kunnen wisselen over praktijkervaringen of vragen te stellen. Bijkomstig effect is uiteraard de netwerkfunctie.

Klik op de link voor een overzichtelijke weergave van onze jaarplanning:

Jaarplanning arbeidsrecht + ondernemingsrecht 2018

U kunt zich middels het inschrijfformulier voor één of meerdere lezingen inschrijven. De inschrijving staat open voor meerdere deelnemers per bedrijf. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Aanmelden kan via de link:

https://sijbenpartners.nl/lezingenseminars/

 

 

 

 

Arbeidsrechtteam

Ons team

Arbeidsrecht

Ondersteuners

Secretaresses / Receptioniste

Officemanager

Pensioenrecht Arbeidsrecht

man_pensioen

Het pensioenrecht in Nederland is een eigen rechtsgebied met vele specifieke voorschriften. Er is een groot aantal bijzondere pensioenwetten, met als kern de Pensioenwet en de Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000.
Maar voor het tot stand komen en de uitvoering van de pensioenregeling is ook de algemene wetgeving relevant, zoals fiscaal recht, verbintenissenrecht, arbeidsrecht, verzekeringsrecht, CAO-recht, de Wet op het financieel toezicht en gelijke behandelingswetgeving. Al die wetten in onderlinge samenhang maken het pensioenrecht complex en uitdagend.

Dit maakt het pensioenrecht tot een rechtsgebied dat er niet even ‘bij’ gedaan kan worden. Zelfstandige en professionele bestudering is noodzakelijk. Zeker omdat het pensioenrecht constant in beweging is.
Inzicht in en kennis van het pensioenrecht zijn onontbeerlijk bij het oplossen van pensioenvraagstukken. De bij een pensioenregeling betrokken financiële en maatschappelijke belangen vragen om actuele kennis van het pensioenrecht en de aanverwante regelgeving op hoog niveau. Wij werken daarom samen met Hét Kenniscentrum voor Pensioen.


Sijben & Partners Advocaten staat u vanuit die expertise graag terzijde in pensioenzaken. Daarbij kan het gaan om pensioengeschillen tussen werkgever en werknemer, maar ook om de verdeling van pensioen in geval van een scheiding.
Meer weten?
Neem dan contact op met:
mr. Ben van Meurs of mw. mr. Gabi Jongen (bij echtscheiding).

Terug