Pensioenrecht

man_pensioen

Het pensioenrecht in Nederland is een eigen rechtsgebied met vele specifieke voorschriften. Er is een groot aantal bijzondere pensioenwetten, met als kern de Pensioenwet en de Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000.
Maar voor het tot stand komen en de uitvoering van de pensioenregeling is ook de algemene wetgeving relevant, zoals fiscaal recht, verbintenissenrecht, arbeidsrecht, verzekeringsrecht, CAO-recht, de Wet op het financieel toezicht en gelijke behandelingswetgeving. Al die wetten in onderlinge samenhang maken het Pensioenrecht complex en uitdagend.

Dit maakt het pensioenrecht tot een rechtsgebied dat er niet even ‘bij’ gedaan kan worden. Zelfstandige en professionele bestudering is noodzakelijk. Zeker omdat het pensioenrecht constant in beweging is.
Inzicht in en kennis van het pensioenrecht zijn onontbeerlijk bij het oplossen van pensioenvraagstukken. De bij een pensioenregeling betrokken financiële en maatschappelijke belangen vragen om actuele kennis van het pensioenrecht en de aanverwante regelgeving op hoog niveau. Wij werken daarom samen met Hét Kenniscentrum voor Pensioen.


Sijben& Partners Advocaten staat u vanuit die expertise graag terzijde in pensioenzaken. Daarbij kan het gaan om pensioengeschillen tussen werkgever en werknemer, maar ook om de verdeling van pensioen in geval van een scheiding.
Meer weten?
Neem dan contact op met:
mr. Ben van Meurs of mw. mr. Gabi Jongen (bij echtscheiding).

Overig team

Team Overig

Ondersteuners

Secretaresses / Receptioniste

 

Officemanager

 

 

Incasso overig

geldEffectief incasseren, dat is het motto van Sijben & Partners Incasso (SPI). Door een combinatie van kundigheid, ervaring, snelheid en daadkracht, in combinatie met een no-nonsense aanpak, zorgen wij ervoor dat uw geld zo snel mogelijk bij u terecht komt.

Met SPI beschikt u over een krachtig wapen tegen wanbetalers! Bij het innen van uw vordering beschikt u over de veelzijdige kennis die Sijben& Partners Advocaten in huis heeft. Doordat er een team van ervaren advocaten en juristen achter het incasseren van de vordering staat, zal de debiteur vaak meteen geneigd zijn de vordering te voldoen.

Het belangrijkste voordeel voor u is dat u op korte termijn kunt beschikken over het geld waar u recht op heeft. Daarnaast zorgt SPI ervoor dat de tijdrovende bezigheid van het bewaken van de termijnen en het strikt naleven hiervan u uit handen wordt genomen.

Ook hebt u een vaste contactpersoon, bij wie u met al uw vragen terecht kunt. En omdat uw klant vanwege onze aanpak zonder gezichtsverlies kan betalen blijft de relatie met u vaak in stand.

Meer weten?
Neem contact op via 045 – 560 22 00.

Terug