Het Onderwijskantoor verzorgt regelmatig lunchlezingen voor schoolbesturen op diverse locaties in Nederland.

Tijdens deze lunchbijeenkomsten worden deelnemers bijgepraat over een onderwerp naar hun keuze. En uiteraard worden de laatste ontwikkelingen van het betreffende onderwerp belicht.

Daarnaast zijn de lunchbijeenkomsten de ideale gelegenheid om in een informele setting met collega’s van gedachten te wisselen.

Op 12 maart 2019 en 21 maart 2019 verzorgen wij een tweetal lunchbijeenkomsten.

Programma:

lunchlezingen

11.45 – 12.00 uur ontvangst

12.00 – 13.30 uur bekostiging en huisvesting

13.30 – 14.00 uur afsluiting en mogelijkheid voor informeel contact met andere deelnemers/vertegenwoordigers Onderwijskantoor

 

Op 2 april 2019, 11 april 2019 en 16 april 2019 verzorgen wij een tweetal lunchbijeenkomsten.

Programma:

11.45 – 12.00 uur ontvangst

12.00 – 13.30 uur de taken en bevoegdheden van de Onderwijsinspectie

13.30 – 14.00 uur afsluiting en mogelijkheid voor informeel contact met andere deelnemers/vertegenwoordigers Onderwijskantoor

 

U kunt zich aanmelden via sijbenpartners.nl/lunchlezingenonderwijs.

 

Terug