Het Onderwijskantoor verzorgt regelmatig lunchlezingen voor schoolbesturen op diverse locaties in Nederland.

Tijdens deze lunchbijeenkomsten worden deelnemers bijgepraat over een onderwerp naar hun keuze. En uiteraard worden de laatste ontwikkelingen van het betreffende onderwerp belicht.

Daarnaast zijn de lunchbijeenkomsten de ideale gelegenheid om in een informele setting met collega’s van gedachten te wisselen.

lunchlezingen

Op 4 juni 2019 en 20 juni 2019 verzorgen wij een tweetal lunchbijeenkomsten.

Programma:

11.45 – 12.00 uur ontvangst

12.00 – 13.30 uur De gevolgen voor het openbaar onderwijs van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

13.30 – 14.00 uur afsluiting en mogelijkheid voor informeel contact met andere deelnemers/vertegenwoordigers Onderwijskantoor

 

U kunt zich aanmelden via sijbenpartners.nl/lunchlezingenonderwijs.

 

Terug