man_pensioen

Het pensioenrecht in Nederland is een eigen rechtsgebied met vele specifieke voorschriften. Er is een groot aantal bijzondere pensioenwetten, met als kern de Pensioenwet en de Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000.
Maar voor het tot stand komen en de uitvoering van de pensioenregeling is ook de algemene wetgeving relevant, zoals fiscaal recht, verbintenissenrecht, arbeidsrecht, verzekeringsrecht, CAO-recht, de Wet op het financieel toezicht en gelijke behandelingswetgeving. Al die wetten in onderlinge samenhang maken het Pensioenrecht complex en uitdagend.

Dit maakt het pensioenrecht tot een rechtsgebied dat er niet even ‘bij’ gedaan kan worden. Zelfstandige en professionele bestudering is noodzakelijk. Zeker omdat het pensioenrecht constant in beweging is.
Inzicht in en kennis van het pensioenrecht zijn onontbeerlijk bij het oplossen van pensioenvraagstukken. De bij een pensioenregeling betrokken financiële en maatschappelijke belangen vragen om actuele kennis van het pensioenrecht en de aanverwante regelgeving op hoog niveau. Wij werken daarom samen met Hét Kenniscentrum voor Pensioen.


Sijben& Partners Advocaten staat u vanuit die expertise graag terzijde in pensioenzaken. Daarbij kan het gaan om pensioengeschillen tussen werkgever en werknemer, maar ook om de verdeling van pensioen in geval van een scheiding.
Meer weten?
Neem dan contact op met:
mr. Ben van Meurs of mw. mr. Gabi Jongen (bij echtscheiding).

Terug